Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120 jsou od 30. dubna 2016 v zemích EU účtovány hovory, SMS a data stejně jako v České republice, tj. čerpají se volné jednotky z tarifu v ČR (minuty, SMS, data) a k nim se vyúčtuje Příplatek v Roamingu. Stejné účtování je aplikováno i na vybrané státy nepatřící do EU, seznam všech států v 1. zóně je uveden níže. Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny, např. pokud volá zákazník z 1. zóny do 2. zóny, platí odchozí hovory podle sazby ve 2. zóně. Uvedené ceny nejsou platné pro volání na prémiová čísla a zelené linky (volání na mezinárodní čísla 0800 je zpoplatňováno dle roamingového partnera).

 

Způsob účtování jednotlivých služeb v Roamingu je následující:

Odchozí hovory jsou čerpány z Volných minut v tarifu v ČR a k nim se vyúčtuje Příplatek v Roamingu za každou odchozí minutu. Pokud tarif v ČR neobsahuje volné minuty nebo dojde k jejich vyčerpání, je k Příplatku v Roamingu účtována cena v ČR ve výši 1.49 Kč s DPH/min., hovorné je účtováno po první půl minutě po vteřinách.

Příchozí hovory jsou v 1. zóně účtovány po vteřinách, účtuje se pouze Příplatek v Roamingu, cena v ČR se neúčtuje.

Odchozí SMS jsou čerpány z Volných SMS v tarifu v ČR a k nim se vyúčtuje Příplatek v Roamingu za každou odeslanou SMS. Pokud tarif v ČR neobsahuje volné SMS nebo dojde k jejich vyčerpání, je k Příplatku v Roamingu účtována cena v ČR ve výši 1.49 Kč s DPH/SMS.

Odchozí MMS jsou účtovány dle ceníku za každou odeslanou MMS v Roamingu a Příplatek v Roamingu se neúčtuje.

Data jsou čerpána z Volných dat v rámci datového balíčku v ČR a k nim se vyúčtuje Příplatek v Roamingu za každý 1 MB (download i upload). Po vyčerpání dat v ČR nebo v Roamingu je uplatněn FUP limit a datová rychlost se sníží na 16 kbps (download i upload). Data stažená nad FUP limit se v ČR neúčtují, v Roamingu je účtován Příplatek za každý 1 MB (download i upload), účtování dat je po 1 kB. V rámci 1. zóny je u datového roamingu nastaven EU limit vycházející z hranice 1198 Kč bez DPH (1449,6 s DPH) a odpovídá limitu objemu cca 218 MB. Pro další využívání datového přenosu je nutné EU limit zrušit. Při každé nové aktivaci EU limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly.

 

Přehled států v 1. zóně Roamingu — Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie a Reunion, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Martinik, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

SLUŽBY V ZAHRANIČÍ – ROAMING 1. ZÓNA

(EU + VYBRANÉ STÁTY)

 

 

 

Příplatek v Roamingu

Odchozí volání (1 min.)

Volná minuta

z tarifu v ČR

+

0.99 Kč

Příchozí volání (1 min.)

-

+

0.66 Kč

SMS (1 ks)

Volná SMS

z tarifu v ČR

+

0.46 Kč

MMS (1 ks)

6.39 Kč

+

-

Data (1 MB)

Volná data

z datového balíčku v ČR

+

1.66 Kč

 Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH

 

 

Go to top

2015 © KPSYSTEM s.r.o. Privacy Policy